فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

باد و طوفان آرام می گیرد اما بیرق مولا آرام نمی گیرد

فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

باد و طوفان آرام می گیرد اما بیرق مولا آرام نمی گیرد

فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

زیر باران گریه ها گم میشود

حرف هایم بی صدا گم میشوددردسر شد عشق و درمانش تویی

تو که باشی صد بلا گم میشودراه را یادم بده تا که دلم

هی نگوید که چرا گم میشود ؟من غریبم ، در مسیر عشق تو

گفته بودی آشنا گم میشوددائما تشویش و حول و اضطراب

در حضورت دست و پا گم میشودمن گدایم مبتلایان تو شاه

این میان حتما "گدا" گم میشود

آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کربلا» ثبت شده است

می سوزم.....

اربعین ، کرب و بلایی نشدم میسوزم

لایقِ جود و عطایی نشدم میسوزم

کربلا پای پیاده چقدر میچسبد

پای پر آبله راهی نشدم میسوزم

همه خوبان به حریم تو دگر جمع شدند

یابَدم یا که خدایی نشدم میسوزم

مادرت دیده که من برتو چقدر میگریم

موجب رحمت ذاتی نشدم میسوزم

چه دهم تا به حریمت ، شبی سینه زنم

راهی کوی منایی نشدم میسوزم

قسمتم کن که بیایم به حریمت آقا

تاکه من کرب و بلایی نشدم میسوزم

کربلا

در فرق کـــــــــــــربلا و بهشتـــــ همین بـــــــس...!
کـــــــه بهشتــــــــ را می روی !
امـــــا!
کربلــــــــا را می برند.!