فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

باد و طوفان آرام می گیرد اما بیرق مولا آرام نمی گیرد

فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

باد و طوفان آرام می گیرد اما بیرق مولا آرام نمی گیرد

فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

زیر باران گریه ها گم میشود

حرف هایم بی صدا گم میشوددردسر شد عشق و درمانش تویی

تو که باشی صد بلا گم میشودراه را یادم بده تا که دلم

هی نگوید که چرا گم میشود ؟من غریبم ، در مسیر عشق تو

گفته بودی آشنا گم میشوددائما تشویش و حول و اضطراب

در حضورت دست و پا گم میشودمن گدایم مبتلایان تو شاه

این میان حتما "گدا" گم میشود

آخرین نظرات

۱۹ مطلب با موضوع «برخی تفاوت ها» ثبت شده است

پرسش و پاسخ 2

باز از آنها پرسیدیم که آیا خدا را فرقه‏اى هم هست که بهتر از آنها باشد؟

گفتند: بلى آنهائى که در جهاد رنج و تعب زیاد تحمل کردند و طعن و ضرب و قتلشان

 

در راه خدا بیشتر از دیگران بود به دلیل آیه فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره.

ما هم این سخن را از آنها قبول کردیم و دانستیم و شناختیم که بهترین نیکان کسانى‏اند

 که رنج و تعب آنها در جهاد فزونتر و جانفشانیشان در راه خدا بیشتر و از دشمنان زیاد

 کشنده باشند. (این مطلب که معلوم شد) از آنها در باره این دو مرد یعنى على بن ابى طالب

و ابوبکر پرسیدیم که کدام یک از آن دو تن رنج و تعبش در جنگ بیشتر و بلاء و گرفتاریش

 در راه خدا فزون‏تر بود؟هر دو فرقه اجماع کردند که على بن ابیطالب طعن و ضربش بیشتر

و جنگش شدیدتر بود و او همیشه از دین خدا و از پیغمبر دفاع می کرد بنا براین از آنچه

 گفتیم: ثابت شد که به اجماع هر دو گروه و به دلالت کتاب و سنت على علیه السلام افضل است.

پرسش و پاسخ 1

دانشمند معتزلى ابى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ که از علماء و محققین اهل سنت

 است اگر چه در پاره موارد مانند ابن ابى الحدید طرفدارى از شیخین نموده است

 ولى رساله جداگانه‏اى نوشته و دلائلى آورده است که پس از رحلت پیغمبر صلى

الله علیه و آله جانشین او على بن ابیطالب است نه ابوبکر،و على بن عیسى اربلى

 آن را در کتاب خود (کشف الغمه) آورده است.

و ما براى تکمیل مباحث این فصل ذیلا بطور اختصار آنرا می نگاریم.

رد دلایل اهل سنت 9

آن گاه با دانشمندان کلام وارد گفتگو شد و در اینجا نیز اختیار پرسش را به دست

آنها داد یکى از آنها پرسید:آیا امامت على علیه السلام مانند سایر واجبات به ما 

نرسیده است؟

مأمون گفت :چرا آن شخص پرسید پس چرا اختلاف فقط در امامت على است و

 در سایر واجبات اختلافى مشاهده نمی شود؟

رد دلایل اهل سنت8

ادامه مباحثه مامون با دانشمندان عامه

دیگرى گفت: پیغمبر فرمود که من در یک کفه ترازو قرار گرفتم و تمام امت در کفه

دیگرش من از همه آنها سنگین‏تر بودم سپس ابوبکر به جاى من نشست او نیز مثل 

من از آنها سنگین‏تر بود بعد از او عمر قرار گرفت او نیز به همین افتخار نائل گردید.

رد دلایل اهل سنت 7

ادامه مباحثه مامون با دانشمندان عامه

دیگرى گفت: پیغمبر فرمود که من در یک کفه ترازو قرار گرفتم و تمام امت در کفه 

دیگرش من از همه آنها سنگین‏تر بودم سپس ابوبکر به جاى من نشست او نیز مثل 

من ازآنها سنگین‏تر بود بعد از او عمر قرار گرفت او نیز به همین افتخار نائل گردید.

رد دلایل اهل سنت 6

ادامه مباحثه مامون با دانشمندان عامه:

دیگرى گفت پیغمبر فرموده است:اگر من مبعوث نمی شدم عمر به پیغمبرى مبعوث 

می شد!!

رد دلایل اهل سنت 5

ادامه مباحثه مأمون با دانشمندان عامه

دیگرى گفت :از رسول خدا روایت شده است که فرمودند:لو کنت متخذا

خلیلا لاتخذت ابابکر خلیلا. (اگر براى خود دوستى اختیار میکردم یقینا

 ابوبکر را دوست خود قرار می دادم) .

رد دلایل اهل سنت 4

مباحثه مأمون با دانشمندان عامه:

این مباحثه را شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا و احمد بن عبد ربه که از علماى 

اهل سنت است در کتاب عقد الفرید حکایت کرده است که اسحاق بن حماد 

گفت :یحیى بن اکثم ما را جمع نمود و گفت:مأمون دستور داده است که جمعى

از اهل کلام و حدیث را نزد او ببرم و من در حدود چهل نفر از علماى هر دو صنف

 را جمع کردم و مأمون را نیز خبر دادم مأمون بر آنها وارد شد و گفت:اى جماعت

 علماء من معتقدم که على علیه السلام پس از رحلت پیغمبر (ص)جانشین وى بوده 

است اگر سخن و عقیده مرا قبول دارید و آن را صحیح می دانید شما نیز اعتراف

کنید و اگر بنظر شما این سخن من اشکال و ایرادى دارد با دلیل و برهان آن را

 رد کنید ضمنا حشمت و مقام من به هیچ وجه مانع حق گوئى شما نشود فقط تقوى

 را پیشه کنید و از عذاب خدا بترسید و سخن بحق گوئید.

رد دلایل اهل سنت3

دلیل سوم:

می گویند رسول خدا (ص) فرموده است:

«اقتدوا باللذین من بعدى ابى بکر و عمر». 

ترجمه : "پس از من باین دو نفر (ابو بکر و عمر) اقتداء کنید!"

رد دلایل اهل سنت 2

دلیل دوم:

می گویند چون پیغمبر در روزهاى آخر زندگانى خود که به حالت بیمارى

 در منزل عایشه بسترى بود ابوبکر را براى نماز خواندن با مسلمین به مسجد

 فرستاد بنابراین در واقع با همین مأموریت پیشوائى او را بر مسلمین محرز

 و مسلم نمود!