فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

باد و طوفان آرام می گیرد اما بیرق مولا آرام نمی گیرد

فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

باد و طوفان آرام می گیرد اما بیرق مولا آرام نمی گیرد

فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

زیر باران گریه ها گم میشود

حرف هایم بی صدا گم میشوددردسر شد عشق و درمانش تویی

تو که باشی صد بلا گم میشودراه را یادم بده تا که دلم

هی نگوید که چرا گم میشود ؟من غریبم ، در مسیر عشق تو

گفته بودی آشنا گم میشوددائما تشویش و حول و اضطراب

در حضورت دست و پا گم میشودمن گدایم مبتلایان تو شاه

این میان حتما "گدا" گم میشود

آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نتیجه کوتاهی شیعه» ثبت شده است

نتیجه کوتاهی شیعه!

 

ای شیعیان!

مبادا در هیاهوی محرم، غدیر را فراموش کنید

عاشورا را کسانی به وجور آوردند

که غدیر را فراموش کردند...

دیدن کلیپ زیر توصیه می شود...


 

از چند هفته پیش روز شماری محرم آغاز شده

اما هنوز فعالیت درباره شناساندن غدیر و روزشماری این روز بزرگ 

به طور گسترده آغاز نشده...

هنوزم که هنوزه غدیر و مولای ما غریب هستند...

این بود رسم انجام وظیفه؟؟؟؟