فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

باد و طوفان آرام می گیرد اما بیرق مولا آرام نمی گیرد

فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

باد و طوفان آرام می گیرد اما بیرق مولا آرام نمی گیرد

فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

زیر باران گریه ها گم میشود

حرف هایم بی صدا گم میشوددردسر شد عشق و درمانش تویی

تو که باشی صد بلا گم میشودراه را یادم بده تا که دلم

هی نگوید که چرا گم میشود ؟من غریبم ، در مسیر عشق تو

گفته بودی آشنا گم میشوددائما تشویش و حول و اضطراب

در حضورت دست و پا گم میشودمن گدایم مبتلایان تو شاه

این میان حتما "گدا" گم میشود

آخرین نظرات

فقط حیدر امیرالمومنین است...(پست ثابت)


صلوات امیرالمومنیندریافت


عشق یعنی آبرو یعنی شرف


تا ابد تسلیم سلطان نجف


عشق یعنی لا فتی الا علی


نفی هستی از همه الا علی


بی علی هرگز نشاید دم ز دینداری زدن!


کل ایمان را کسی دارد که ایمانش "علی"ست ...

 


  • الهام م